Als je een enthousiaste klimmer bent is één of twee keer per week klimmen tijdens de trainingen best weinig. Maar wanneer kun je nu, zonder trainers, veilig en zelfstandig klimmen en/óf zekeren?

Het is natuurlijk lastig om hier strakke leeftijdsgrenzen aan te stellen. Niet ieder kind is namelijk even geconcentreerd of heeft hetzelfde besef van verantwoordelijkheid. De NKBV hanteert globale leeftijdsgrenzen die daar het volgende over zeggen:

  • Vanaf 8 jaar kunnen kinderen leren zekeren of boulderen onder begeleiding van volwassenen.
  • Vanaf 14 jaar kunnen kinderen zelfstandig klimmen en zekeren, mits met toestemming van de ouders/opvoeders.
  • Vanaf 18 jaar wordt iedereen geacht zelfstandig te zijn en is geen toestemming van ouders/opvoeders meer nodig.

Meer informatie over het standpunt wat de NKBV hierover inneemt is te vinden op de site van de NKBV.

Ayers Rookies hanteert bovenstaande regels als uitgangspunt in de advisering over het aanvragen van een klimvaardigheidsbewijs voor zelfstandig klimmen aan een kind dat hier aan toe is.
Wanneer een kind zelfstandig of onder begeleiding van een volwassene buiten de trainingen van de Ayers Rookies gaat klimmen valt dit kind niet meer onder de verantwoordelijkheid van de vereniging.

Ieder kind mag, onder begeleiding van een volwassene die voldoende gekwalificeerd is om het kind te zekeren, klimmen in een klimhal. Bij Adventure Valley Zoetermeer is dit op vertoon van de jaarkaart, die onderdeel is van het Ayers Rookies lidmaatschap, gratis. Een volwassene is voldoende gekwalificeerd als deze een zekercursus heeft gevolgd, in het bezit is van een klimvaardigheidsbewijs indoor toprope, of aantoonbare gelijkwaardige zekerervaring heeft.

Het verlenen van toestemming door Ayers Rookies om zelfstandig te mogen klimmen, zonder toezicht van een volwassene, gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers van het kind. Wanneer een kind aangeeft zelfstandig te willen klimmen zal de trainer, in overleg met de hoofdtrainer, hier advies over uitbrengen. Als het kind over de juiste vaardigheden beschikt, zal er een formulier meegegeven worden dat ondertekend mag worden door de ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers geven hiermee toestemming voor het aanvragen van het klimvaardigheidsbewijs indoor toprope bij de NKBV waarmee het kind zelfstandig mag klimmen.

Op vertoon van het klimvaardigheidsbewijs kan het kind zelfstandig klimmen in Adventure Valley Zoetermeer. Met dit bewijs kan het kind ook zelfstandig klimmen in andere klimhallen in de Benelux. Klimhallen voeren een individueel beleid m.b.t. eisen die worden gesteld aan leeftijd en vaardigheid. Informeer bij elke klimhal wat daar de mogelijkheden en eisen zijn voor zelfstandig en onder begeleiding klimmen van kinderen.

Let op! Het klimvaardigheidsbewijs is geen toegangsbewijs, alleen een bewijs van bekwaamheid.