Bij de Rookies vinden we het heel belangrijk dat iedereen veilig mee kan doen aan alle activiteiten van onze klimvereniging. En dan hebben we het niet alleen over veilig klimmen. Het is ook belangrijk dat je het naar je zin hebt én dat je je prettig voelt. Om dat te bereiken werken we samen aan het voorkomen van zogenaamd grensoverschrijdend gedrag.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?
Grensoverschrijdend gedrag is elk ongewenst gedrag dat ertoe leidt dat je je niet prettig of zelfs niet meer veilig voelt. Dat kan dus van alles zijn. Denk aan pesten, uitschelden, buitensluiten, discriminatie of seksuele intimidatie. Ongewenst gedrag kun je niet ‘meten’. Wat voor de een nog een geintje is, kan door de ander als heel kwetsend worden ervaren.

Wat kan ik doen als ik me niet prettig of veilig voel?
Wanneer je te maken krijgt met grens-overschrijdend gedrag dan roept dat vaak veel verdriet, boosheid, angst, vragen en dilemma’s op. Blijf daar dan ook niet mee rondlopen! Wat je kunt doen hangt af van jezelf en de ernst van de situatie:

  • Praat eens met degene die jou het vervelende gevoel bezorgt. Het kan goed zijn dat hij of zij zich helemaal niet bewust is van wat het met jou doet.
  • Je kunt natuurlijk met één van je trainers praten. Zij kunnen in veel gevallen samen met jou op zoek naar een oplossing.
  • Zijn de problemen groter? Of wil je er in vertrouwen met iemand over praten? Dan kun je ook contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?
Een vertrouwenscontactpersoon is de eerste opvang voor alle leden (klimmers, ouders, trainers, vrijwilligers en bestuursleden) die te maken hebben met ongewenst gedrag of seksuele intimidatie. Een vertrouwens-contactpersoon geeft advies over de mogelijke aanpak van het probleem.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?
Een vertrouwenscontactpersoon helpt je bij het bepalen van de juiste weg naar een oplossing. Het is belangrijk om te weten dat zij niet inhoudelijk betrokken is. Zij kan je bijvoorbeeld doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld bij de NKBV of NOC*NSF. Zo’n vertrouwenspersoon kan je wél inhoudelijk adviseren.

Zijn gesprekken met de vertrouwenscontactpersoon vertrouwelijk?
Natuurlijk. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Wel wordt ieder incident (geanonimiseerd) bij het bestuur van Ayers Rookies gemeld. Het bestuur is namelijk eindverantwoordelijk voor alles wat er binnen en rondom de vereniging gebeurt.

Hoe neem je contact met een vertrouwenscontactpersoon?
De Ayers Rookies werken samen met de vertrouwenscontactpersonen van de NKBV. Dit is op dit moment Tim van der Linden.
De contactgegevens en meer informatie vind je hier.
Of email direct naar: [email protected]

NOC*NSF en de NKBV
NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet. Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan. De gedragsregels zijn op 20 mei 1997 vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF. De NKBV is lid van NOC*NSF, daarmee zijn de gedragsregels ook van toepassing op verhoudingen binnen de klim- en bergsport tussen sporters onderling, tussen kader onderling en tussen sporters en kader. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Deze gedragsregels zijn van toepassing voor iedereen die namens of voor de Ayers Rookies activiteiten of trainingen organiseert. Download het document ‘Gedragsregels seksuele intimidatie’ op de site van de NKBV.