Een vereniging als Ayers Rookies kan niet zonder een bestuur. Het bestuur zorgt er achter de schermen voor dat de vereniging als ‘vanzelf’ lijkt te functioneren. Dit houdt in dat we zorgen dat de trainingen blijven draaien, alle klimmers geplaatst worden in de juiste groep, er regelmatig activiteiten worden georganiseerd, er een beleidsplan is, er voldoende nieuwe aanwas is om de grootte van de vereniging te kunnen behouden, er een boekhouding en financiële administratie is en dat de veiligheid gewaarborgd is.

Het bestuur van Ayers Rookies bestaat op dit moment uit zes bestuursleden:

Voorzitter: Sandra Buur – voorzitter@ayersrookies.nl
Secretaris: Peter Kerkhof – secretaris@ayersrookies.nl
Penningmeester: Sietse van Haersma Buma – penningmeester@ayersrookies.nl
Algemene bestuursleden:
– Tanja Netelenbos – tanja@ayersrookies.nl
– Desiree de Baar – desiree@ayersrookies.nl
– Anne-Gé Bakker – annege@ayersrookies.nl

Het team wordt ondersteund door actieve ouders en trainers:

Vertrouwenscontactpersoon: Wanda Roumimper – vcp@ayersrookies.nl
Trainer vertegenwoordiger: Jeroen Cats – jeroen@ayersrookies.nl
Kascommissie: Onno van Elderen en Maarten Vliek

Het bestuur is altijd op zoek naar actieve, nieuwe bestuursleden en mensen die het leuk vinden om iets voor de vereniging te doen. Vind jij het leuk om je in te zetten voor de vereniging? Aarzel dan niet en meld je aan via voorzitter@ayersrookies.nl om onze volgende maandelijkse vergadering bij te wonen.