Update 22.12.2021

Helaas kunnen we door de huidige lockdown op dit moment geen trainingen aanbieden.
Ten minste tot 14 januari 2022 zal Ayers Rock gesloten zijn. We verkennen op dit moment de mogelijkheden om buiten trainingen aan te bieden. We informeren onze leden hierover via de trainingsgroepen.

We willen graag dat onze klimtrainingen en cursussen veilig kunnen verlopen voor zowel de deelnemers als de trainers en natuurlijk familie thuis (ouders, broers, zussen). Hierom vragen we iedereen om zich te houden aan de geldende richtlijnen van onze overheid en het RIVM met betrekking tot COVID-19.

We willen iedereen nogmaals wijzen op de basisregels die gelden, alleen als we ons allemaal aan die regels houden kunnen we onze sport blijven uitoefenen.
Dank allen voor jullie medewerking!

Voor meer informatie over de maatregelen verwijzen we naar de website van de overheid rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800-1351

Maatregelen tijdens onze klimtrainingen:

 • Bij (verkoudheids)klachten blijft u of uw kind thuis, ongeacht de leeftijd;
 • Krijgt een trainee klachten bij de training? Dan gaat hij of zij direct naar huis en laat zich eventueel testen;
 • Is een trainee in afwachting van een coronatest? Dan komt hij of zij niet naar de training.
 • Bent u als ouder of is één van uw huisgenoten in afwachting van een test? Dan komt de trainee niet naar de training als de huisgenoot koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Is een trainee of iemand anders in het huishouden negatief getest? Kom pas weer naar de training als de klachten weg zijn.
 • Is een trainee of iemand anders in het huishouden positief getest? Kom niet naar de training en volg de aanwijzingen van de GGD. Kom pas weer naar de training als de klachten helemaal over zijn.
 • Op reis geweest in een land met een oranje of rood reisadvies? Ga in quarantaine en kom niet naar de training.
 • Voor aanvang van de training zal gevraagd worden naar bovenstaande punten via een online vragenlijst (gezondheidscheck). Als 1 van die punten op jou van toepassing is dan kunnen we je niet laten meedoen aan de training.
 • Trainees kunnen alleen worden gebracht en weer opgehaald. Ouders kunnen tijdens de training niet in de hal blijven wachten.
 • Iedereen klimt met een vaste klimpartner.
 • Trainees tot 18 jaar hoeven onderling tijdens trainingen geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Trainees en onze trainers van 18 jaar of ouder houden zich aan de 1,5 meter afstandsregel zolang dit de klimveiligheid en sportbeoefening niet in de weg staat.
 • Trainees van 18 jaar en ouder klimmen in een groepje van max. 4 personen met een vaste trainer.
 • Voorafgaand en na afloop van de training geldt een dringend advies voor trainees, ouders/verzorgers van 13 jaar en ouder om mondkapjes te dragen in de binnenruimte van de klimhal. Trainers dragen altijd een mondkapje.
 • Als je tijdens de training toch klachten hebt (hoesten, niezen) kan de trainer je vragen de training te verlaten.
 • Tijdens klimmen is het gebruik van pof verplicht.
 • Op de klimvloer wordt alleen serieus geklommen – er is geen ruimte voor “samen kletsen”.
 • Iedereen gaat na de training naar huis. Er is geen ruimte voor een nazit dus blijf ook niet buiten rondhangen.

Positief getest (dus dat je corona hebt), Wat te doen

 • Volg altijd de aanwijzingen van de GGD op.
 • Ga na of je twee dagen voorafgaand aan het ontstaan van de klachten hebt getraind.
 • Vraag de GGD wat hun advies is met betrekking tot contacten tijdens de training.
 • Meld dit (of laat je ouders dit melden) aan het bestuur.

We willen alle klimmers en hun ouders er op wijzen dat mochten er tijdens een training toch verkoudheids verschijnselen optreden dat een trainee dan gevraagd kan worden om de training te verlaten en naar huis te gaan/te worden opgehaald. We doen dit om zoveel als mogelijk de veiligheid van al onze leden maar ook van onze trainers en ieders familie te beschermen.

Verder maken we jullie erop attent dat we ons uiterste best doen om alle trainingen normaal door te laten gaan. Helaas lukt het niet altijd om iedere week dezelfde trainers op de groepen te hebben. Ook kan het voorkomen dat we een training bij gebrek aan vervangende trainers af moeten gelasten of samenvoegen. Hiervan proberen we iedereen tijdig op de hoogte te stellen. We vragen hiervoor jullie begrip.